RC42 (Ngày phát hành 15-09-2021)

1. Khi thực hiện thu COD, quản lý cửa hàng muốn ghi nhận đúng ngày nhận tiền từ phía sàn gửi vào tài khoản ngân hàng để tiện cho việc đối chiếu sổ sách, chứng từ

2. Bán hàng hóa nằm trong combo theo serial/IMEI


1. Khi thực hiện thu COD, quản lý cửa hàng muốn ghi nhận đúng ngày nhận tiền từ phía sàn gửi vào tài khoản ngân hàng để tiện cho việc đối chiếu sổ sách, chứng từ

Mục đích: Ghi nhận đúng ngày thực tế nhận tiền từ sàn thương mại điện tử/đơn vị vận chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Các bước thực hiện:

Trên OCM, tại mục Đơn hàng (Sổ giao hàng)

Khi nhấn chọn thu COD, quản lý cửa hàng/kế toán có thể chọn “Ngày thu” đúng với ngày thực tế nhận tiền

Lưu ý:

  • Mặc định là ngày hiện tại thực hiện.
  • Ngày thu COD phải sau ngày giao hàng thành công

2. Bán hàng hóa nằm trong combo theo serial/IMEI

Mục đích: Nhân viên bán hàng có thể bán hàng hóa nằm trong combo theo Serial/IMEI

Các bước thực hiện:

Khi tạo đơn hàng cho khách có chưa hàng hóa bán theo combo, khi thêm các hàng hóa trong combo, thu ngân có thể chọn Serial/IMEI cho các hàng hóa thuộc combo quản lý theo Serial/IMEI bằng cách chọn/nhập Serial/IMEI.

Sau đó, nhấn Xác nhận.

Cập nhật 02/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866