RC40 (Ngày phát hành 21-07-2021)

1. Bổ sung thiết lập “Kho và chi nhánh liên kết”, cho phép chọn kho trên Lazada để kết nối với chi nhánh của cửa hàng trên eShop

2. Đáp ứng kết nối riêng Đơn vị vận chuyển giữa các chi nhánh


1. Bổ sung thiết lập “Kho và chi nhánh liên kết”, cho phép chọn kho trên Lazada để kết nối với chi nhánh của cửa hàng trên eShop.

Mục đích: Để đảm bảo thời gian giao hàng cho khách và nâng cao uy tín của shop, trong phiên bản R40 MISA OCM bổ sung thiết lập “Kho và chi nhánh liên kết” giúp cửa hàng có thể liên kết kho hàng trên Lazada với các kho tương ứng ở cửa hàng để nhận và xử lý đơn hàng tương ứng với khu vực của kho hàng đó.

Ví dụ: Khi khách ở Hồ Chí Minh đặt hàng thì đơn hàng sẽ được đẩy về kho Hồ Chí Minh để xử lý để đảm bảo thời gian giao hàng cho khách, nâng cao chất lượng dịch vụ của shop.

Các bước thực hiện:

1.1. Luồng đồng bộ ban đầu

Bước 1: Chọn sàn TMĐT Lazada.

Bước 2: Chọn chi nhánh muốn kết nối với các kho của Lazada để đồng bộ hàng hóa và đơn hàng.

Cửa hàng có thể:

 • Kết nối 1 kho với 1 chi nhánh
 • Kết nối 1 kho với nhiều chi nhánh
 • Không kết nối 1 chi nhánh với nhiều kho

Lưu ý:

 • Bắt buộc cửa hàng phải liên kết với kho mặc định để đảm bảo quá trình hoạt động của gian hàng. Trường hợp chưa liên kết sẽ hiển thị cảnh báo như ảnh dưới đây.

 • Trong trường hợp có kho chưa kết nối, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như ảnh dưới đây. Đồng thời, đơn hàng của kho chưa kết nối sẽ được chuyển về kho mặc định để xử lý.

Bước 3: Ghép hàng hóa trên Lazada với hàng hóa trên OCM.

Bước 4: Đồng bộ đơn hàng từ Lazada về OCM, với mỗi kho trên Lazada cửa hàng cần chọn 1 chi nhánh xuất kho tương ứng để xử lý đơn hàng.

Lưu ý:

 • Tất cả đơn hàng sẽ mặc định xuất kho tại chi nhánh đã chọn
 • Nếu muốn chọn chi nhánh xuất kho cho từng đơn hàng, vui lòng chọn hình thức xử lý bằng tay
 • Khi tạo mới hàng hóa chưa ghép trên OCM (ở bước 2), Hàng hóa sẽ được thêm mới vào danh mục của Cửa hàng, Tuy nhiên tồn kho sẽ được nhập vào chi nhánh mặc định.

Bước 5: Sau khi liên kết, chương trình sẽ thực hiện đồng bộ tồn kho hàng hóa giữa kho trên Lazada và kho của chi nhánh đã liên kết.

 • Nếu liên kết 1 kho trên Lazada với nhiều chi nhánh thì:
  Tồn kho của kho Lazada = Tổng tồn kho các chi nhánh liên kết
 • Nếu liên kết 1 kho trên Lazada với nhiều chi nhánh thì:
  Tồn kho của kho Lazada = Tổng tồn kho chi nhánh liên kết

1.2. Tại phân hệ Marketing

Tại tab Hàng hóa chưa liên kết, chương trình hiển thị danh sách hàng hóa chưa liên kết với số tồn kho = tổng tồn các chi nhánh liên kết với các kho Lazada.

1.3. Tại phân hệ Thiết lập

Cửa hàng có thể liên kết kho trên Lazada với kho của các chi nhánh trên eShop.

Bước 1: Trên Menu, vào Thiết lập.

Tại mục Kho và chi nhánh liên kết, nhấn vào biểu tượng Cài đặt

Bước 2: Chọn Chi nhánh cần liên kết

Trường hợp đã liên kết kho và chi nhánh, cửa hàng có thể theo dõi trạng thái liên kết tại đây.

2. Đáp ứng kết nối riêng Đơn vị vận chuyển giữa các chi nhánh

Mục đích: Giúp các chi nhánh có thể lựa chọn được chính xác đối tác giao hàng đang kết nối tại khu vực của chi nhánh đó, đảm bảo việc quản lý và giải quyết vấn đề phát sinh thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Bước 1: Thiết lập đối tác vận chuyển tương ứng với từng chi nhánh trên trang quản lý MISA eShop.

Bước 2: Khi tạo đơn giao hàng trên OCM, địa chỉ của đối tác giao hàng sẽ tự động được cập nhật theo thông tin đã thiết lập trên eShop.

 

Cập nhật 23/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866