RC39 (Ngày phát hành 02-07-2021)

1. Đáp ứng quản lý riêng danh mục khách hàng giữa các chi nhánh

Mục đích: Giúp các chi nhánh dễ dàng theo dõi danh sách khách hàng riêng của cửa hàng mà không lẫn với khách hàng của chi nhánh khác.

Chi tiết thay đổi:

Trên trang quản lý, khi cửa hàng thiết lập Dùng riêng danh mục:

  • Danh sách khách hàng cập nhật lên OCM tương ứng với chi nhánh đang làm việc
  • Sau khi tạo đơn hàng thành công, đơn hàng từ OCM sẽ được chuyển về đúng chi nhánh tạo đơn để xử lý.

2. Đáp ứng in phiếu giao hàng A5 khổ dọc

Mục đích: Hiện nay, khi in phiếu giao hàng A5 khổ ngang, phiếu giao hàng sẽ in ra 2 tờ, rất tốn giấy.

Vì vậy, kể từ phiên bản R39, phần mềm đáp ứng in phiếu giao hàng A5 khổ ngang giúp tiết kiệm giấy hơn.

Cập nhật 23/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866