RC41 (Ngày phát hành 12-08-2021)

1. Trên đơn hàng sàn TMĐT, bổ sung trạng thái Chờ giao hàng

Mục đích: Khi đơn vị vận chuyển chưa đến lấy hàng, cửa hàng có thể cập nhật trạng thái Chờ giao hàng để chưa sinh phiếu xuất kho, khi nào đơn vị vận chuyển đến lấy hàng mới sinh phiếu xuất kho
Chi tiết thay đổi:
Trên OCM, kênh Shopee, đối với những đơn hàng cửa hàng đã xác nhận và đang chờ đơn vị vận chuyển đến lấy hàng thì trên OCM đơn hàng tương ứng sẽ cập nhật trạng thái Chờ lấy hàng và chưa sinh phiếu xuất kho.
Khi đơn vị vận chuyển đến lấy hàng và xác nhận đã lấy hàng thì chương trình sẽ sinh phiếu xuất kho tương ứng.
2. Cập nhật mẫu phiếu giao hàng Sendo
Mục đích: Giúp cửa hàng in phiếu giao hàng theo quy định của sàn trên khổ giấy A5, A6
Chi tiết thay đổi:
Trên OCM, phần Thiết lập máy in và mẫu in\Phiếu giao hàng\Sendo, chương trình cập nhật mẫu phiếu giao hàng khổ A5, A6
Cập nhật 27/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866