RC35 (Ngày phát hành 06-03-2021)

1. Cập nhật đơn vị tính lên sàn trong chi tiết hàng hóa Marketing

2. Khi hủy đơn hàng, chương trình lưu lại lý do hủy để quản lý dễ dàng theo dõi và tra cứu.

3. Cửa hàng có thể liên kết được gian hàng trên sàn thương mại điện tử với nhiều kho dưới cửa hàng.

4. Cải tiến một số vấn về về tạo đơn Facebook (lưu lại ghi chú đã nhập của đơn trước đó, lưu lại giá trị của các chức năng)


1. Cập nhật đơn vị tính lên sàn trong chi tiết hàng hóa Marketing

Mục đích: Đối với những hàng hóa đã liên kết với sàn thương mại điện tử, cửa hàng có thể cập nhật lại đơn vị tính của từng hàng hóa.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn sàn thương mại điện tử có hàng hóa đã liên kết cần sửa đơn vị tính.
Vào tab Marketing\Hàng hóa đã liên kết\Thông tin chi tiết hàng hóa.
Bước 2: Nhấn Sửa đơn vị tính, chọn lại đơn vị tính cho từng hàng hóa.
Nhấn Cập nhật.

2. Khi hủy đơn hàng, chương trình lưu lại lý do hủy để quản lý dễ dàng theo dõi và tra cứu.

Mục đích:Giúp cửa hàng theo dõi được lý do hủy đơn hàng trên sàn thương mại điện tử.
Chi tiết thay đổi:
Trong chi tiết đơn hàng, tại phần hoạt động, cửa hàng có thể theo dõi lý do hủy đơn hàng tại đây.

3. Cửa hàng có thể liên kết được gian hàng trên sàn thương mại điện tử với nhiều kho dưới cửa hàng.

Mục đích: Giúp quản lý cửa hàng liên kết gian hàng trên sàn thương mại điện tử với nhiều kho dưới cửa hàng.
Các bước thực hiện:
Xem các bước đồng bộ ban đầu tại đây.

4. Cải tiến một số vấn về về tạo đơn Facebook (lưu lại ghi chú đã nhập của đơn trước đó, lưu lại giá trị của các chức năng)

Mục đích: Cải tiến phần Ghi chú, lưu lại các giá trị đã chọn để dễ dàng sử dụng và nhanh hơn khi tạo đơn hàng Facebook.
Chi tiết thay đổi:
Cập nhật 09/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866