R31.1 (Ngày phát hành 08-12-2020)

1. Cải tiến cách ghi nhận thông tin đơn hàng trên sàn.

2. Đối với các đơn TMĐT, khi chuẩn bị hàng, cửa hàng chọn được ngày lấy hàng để báo đơn vị vận chuyển đến lấy.


1. Cải tiến cách ghi nhận thông tin đơn hàng trên sàn.

Mục đích: Hiện nay, khi khách đặt hàng qua sàn TMĐT, chương trình đang ghi nhận doanh thu đơn hàng theo phần “Thông tin thanh toán của người mua”. Doanh thu đơn hàng luôn bao gồm cả phí vận chuyển, tuy nhiên, thực tế phí vận chuyển do người mua thanh toán và sàn được hưởng không liên quan đến cửa hàng. Hoặc khi đặt hàng người mua áp dụng voucher của sàn thì doanh thu cửa hàng sẽ bị trừ đi khoản này dẫn đến ghi nhận sai doanh thu của cửa hàng.

Kể từ phiên bản RC31.1, chương trình thay đổi cách lấy thông tin tiền của đơn hàng theo đúng doanh thu bán hàng của cửa hàng.

Chi tiết thay đổi:

Trên OCM, chọn Đơn hàng, vào Chi tiết đơn.

Trong màn hình chi tiết đơn hàng, quản lý có thể theo dõi doanh thu cửa hàng nhận về theo đúng giá bán mặt hàng đó trên sàn mà không bị trừ đi phần khuyến mại/voucher của sàn.

Trong đó:

  1. Tiền hàng: Tổng tiền của hàng hóa trong đơn (đơn giá sau khuyến mại)
  2. Sàn trợ giá cho shop: Số tiền sàn trợ giá cho shop
  3. Tổng tiền hàng = Tiền hàng + Sàn trợ giá cho shop
  4. Tổng khuyến mại của shop: Tổng khuyến mại của shop trên sàn
  5. Phí shop trả sàn: Tổng phí shop phải trả cho sàn
  6. Tổng doanh thu dự kiến = Tổng tiền hàng – Tổng khuyến mại của shop
  7. Doanh thu từ sàn = Tổng tiền hàng – Khuyến mại – Phí shop trả sàn
  8. Tổng thanh toán của khách: số tiền khách hàng thanh toán cho đơn vị vận chuyển.

2. Đối với các đơn TMĐT, khi chuẩn bị hàng, cửa hàng chọn được ngày lấy hàng để báo đơn vị vận chuyển đến lấy.

Mục đích: Giúp cửa hàng khi xác nhận đơn trên sàn sẽ chọn được ngày giao hàng cho đơn vị vận chuyển, tránh trường hợp delay lấy hàng khiến khách phàn nàn khó chịu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên màn hình danh sách đơn, nhấn Sẵn sàng giao hàng.

Bước 2: Chọn Địa chỉ lấy hàng, Ngày lấy hàng.

Bước 3: Nhấn Xác nhận.

Cập nhật 09/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866