Khách hàng trả nợ, ghi nhận trên phần mềm thế nào?


Thu ngân có thể ghi nhận lại số tiền khách trả nợ vào phần mềm như sau:

  • Nhấn biểu tượng , chọn Thu nợ.
  • Trên màn hình thu nợ, tìm khách hàng trả nợ theo tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của khách hàng.

Trường hợp 1: Khách trả theo số tiền nợ.

  • Chọn hình thức khách thanh toán.
  • Nhập số tiền khách trả nợ tại thông tin Số thu. Số tiền sẽ được phân bổ theo hóa đơn chi tiết từ trên xuống dưới.
  • Gạt chức năng In phiếu thu nếu muốn in phiếu thu nợ cho khách.

  • Nhấn Thu nợ. 

Trường hợp 2: Khách trả theo từng hóa đơn nợ.

  • Chọn hình thức khách thanh toán.
  • Tích chọn các hóa đơn khách trả nợ, phần mềm sẽ tự động tính tổng số tiền khách trả.
  • Gạt chức năng In phiếu thu nếu muốn in phiếu thu nợ cho khách.

  • Nhấn Thu nợ.
Cập nhật 20/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866