Tính lại giá xuất kho

1. Mục đích
Giúp quản lý tính lại giá xuất kho hàng hóa trong các trường hợp như xuất kho bán hàng khi chưa thực hiện lập phiếu nhập kho hay thay đổi giá nhập sau khi xuất kho bán hàng,…
2. Các bước thực hiện
Để tính lại giá xuất kho hàng hóa, thực hiện như sau:
1. Vào Kho\Tính giá xuất kho.
2. Chọn khoảng thời gian muốn tính lại giá.
Lưu ý: Khi chọn thời gian tính lại giá xuất kho, chương trình chỉ cho phép chọn khoảng thời gian tối đa 31 ngày và giá trị Từ ngày – Đến ngày phải trong cùng một tháng.

3. Chọn kho muốn tính lại giá xuất kho.

4. Chọn hàng hóa tính lại giá là toàn bộ hàng hóa tại cửa hàng hoặc chọn theo hàng hóa cụ thể.

5. Nhấn Tính giá.

6. Nhấn để xác nhận.

Cập nhật 04/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866