Kiểm kê kho

1. Mục đích
Giúp quản lý ghi nhận lại kết quả kiểm kê kho, đồng thời xử lý chênh lệch phát hiện khi kiểm kê (nếu có).
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để ghi nhận kết quả kiểm kê kho, thực hiện như sau:
1. Chọn Kho/Kiểm kê cho, nhấn Thêm mới.

2. Khai báo thông tin Kiểm kê kho, nhấn Kiểm kê kho.

3. Khai báo số lượng kiểm kê thực tế bằng 1 trong 2 cách:
Cách 1: Nhập trực tiếp trên giao diện Kiểm kê kho.

 • Chọn hàng hóa muốn kiểm kê. Có thể chọn nhanh bằng cách nhấn biểu tượng để chọn theo mẫu hàng hóa.
 • Trường hợp cửa hàng kiểm kê bằng máy quét mã vạch, tích chọn Quét mã vạch để quét mã từng hàng hóa kiểm kê. (Lưu ý: Chương trình chỉ hỗ trợ quét mã với máy quét sử dụng cổng kết nối USB. Xem chi tiết tại đây)
 • Nhập số lượng hàng hóa thực tế trong kho tại tab Kiểm kê.

Cách 2: Xuất khẩu danh sách hàng hóa từ phần mềm, thực hiện kiểm kê, sau đó nhập khẩu kết quả vào phần mềm.

 • Nhấn Xuất khẩu danh sách hàng hóa để tải file danh sách hàng hóa kiểm kê về máy. Lựa chọn danh sách hàng hóa kiểm kê là Hàng hóa đang kinh doanh hoặc chỉ Hàng hóa tồn kho.
 • Nhập số lượng kiểm kê thực tế vào cột Kiểm kê, nguyên nhân chênh lệch (nếu cần) vào cột Nguyên nhân.

Lưu ý: Chương trình chỉ nhập khẩu giá trị tại cột Kiểm kê và cột Nguyên nhân trên file excel vào phần mềm.

 • Lưu và đóng file excel lại.
 • Nhấn Nhập khẩu, chọn file excel vừa nhập dữ liệu để nhập khẩu vào phần mềm.

4. Sau khi khai báo xong nhấn Lưu.

5. Nhấn Xử lý, hệ thống sẽ tự động sinh phiếu xuất kho/nhập kho tương ứng với lượng nguyên vật liệu chênh lệch thừa/thiếu sau kiểm kê.

4. Lưu ý

 • Với những hàng hóa có Số lượng kiểm kê khác Số lượng theo sổ:
  • Số lượng kiểm kê > Số lượng theo sổ thì hệ thống sẽ tự động sinh ra phiếu Nhập kho kiểm kê trên tab Nhập kho của nghiệp vụ Kho để xử lý hàng hóa thiếu.
  • Số lượng kiểm kê < Số lượng theo sổ thì hệ thống sẽ tự động sinh phiếu Xuất kho kiểm kê trên tab Xuất kho của nghiệp vụ Kho để xử lý hàng hóa có nhiều hơn trên sổ.
 • Nếu muốn khai báo thông tin nhân viên tham gia kiểm kê kho thì thực hiện khai báo tại tab Thành viên tham gia.

 • Tại mục Thiết lập\Mua hàng, Bán hàng\Kho, nếu tích chọn Cảnh bảo khi chưa kiểm kê hết hàng hóa, khi thực hiện lưu phiếu kiểm kê kho, chương trình sẽ hiện thông tin những hàng hóa chưa được kiểm kê:
  • Tích chọn Chưa kiểm kê: chương trình sẽ ghi nhận những mặt hàng này chưa được kiểm kê và số lượng không thay đổi.
  • Tích chọn Đã hết trong kho: chương trình sẽ ghi nhận số lượng những hàng hóa này bằng 0.

 • Khuyến nghị: Mỗi chứng từ chỉ nên nhập khoảng 10000 hàng hóa để đạt được hiệu năng tốt nhất.
Cập nhật 30/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866