Lệnh điều chuyển

1. Mục đích
Giúp quản lý chuỗi cửa hàng lập phiếu điều chuyển đồng ý xuất kho hàng.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Kho/Lệnh điều chuyển.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Nhập các thông tin chung, thông tin chứng từ lệnh điều chuyển.

4. Tại phần Chi tiết, chọn các hàng hóa điều chuyển.

  • Có thể nhấn biểu tượng để chọn và nhập nhanh số lượng các hàng hóa điều chuyển.
  • Tích chọn các hàng hóa điều chuyển.
  • Nhấn Nhập nhanh, nhập số lượng hàng hóa theo từng mẫu hàng.
  • Nhấn Đồng ý.
  • Có thể nhập lại số lượng, đơn giá cho các hàng hóa chi tiết.

5. Nhấn Chọn.
6. Nhấn Lưu.
Lưu ý: Trường hợp cửa hàng có khai báo và quản lý nhiều kho, cần chọn kho lưu trữ hàng hóa tại cột Kho.

7. Nhấn In để thực hiện in lệnh điều chuyển.

8. Sau khi quản lý chuỗi lập lệnh đồng ý điều chuyển hàng hóa, kế toán tổng có thể lập phiếu xuất kho điều chuyển hàng hóa từ lệnh điều chuyển. Xem các bước thực hiện tại đây.
9. Sau khi hàng hóa đã chuyển về các chi nhánh, kế toán tại các cửa hàng cần thực hiện lập phiếu nhập kho điều chuyển hàng hóa. Xem các bước thực hiện tại đây.
3. Lưu ý
1. Có thể chọn nhanh hàng hóa khi thêm lệnh điều chuyển bằng cách quét mã vạch. Tham khảo cách thực hiện quét mã vạch tại đây.
2. Khuyến nghị: Mỗi chứng từ chỉ nên nhập khoảng 200 hàng hóa để đạt được hiệu năng tốt nhất.

Cập nhật 20/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866