Nhập tồn kho ban đầu

 

1. Mục đích
Cho phép quản lý cửa hàng khai báo tồn kho hàng hóa trước khi cửa hàng bắt đầu sử dụng phần mềm theo 2 cách: Khai báo trực tiếp hàng hóa tồn kho hoặc Chuyển hàng hóa tồn kho cửa hàng đang quản lý trên file excel vào phần mềm.
2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Khai báo trực tiếp hàng hóa tồn kho

Để khai báo tồn kho ban đầu, thực hiện như sau:
1. Vào Thiết lập, tại mục Số dư ban đầu, nhấn chọn Tồn kho.


2. Nhấn Nhập tồn kho.

3. Chọn hàng hóa tồn kho, nhập số lượng và đơn giá của hàng hóa.

4. Hoặc nhấn biểu tượng để chọn nhanh hàng hóa theo mẫu hàng.

5. Có thể nhập nhanh số lượng tồn kho ban đầu, đơn giá cho hàng hóa bằng cách:

  • Nhấn Nhập nhanh tương ứng với dòng thông tin hàng hóa muốn nhập.
  • Nhập số lượng tồn kho, đơn giá của hàng hóa.
  • Nhấn biểu tượng “+” để nhập lại số lượng tồn kho cho từng hàng hóa chi tiết.

6. Nhấn Chọn.

7. Nhấn Lưu.

2.2. Chuyển tồn kho ban đầu đang quản lý trên file excel vào phần mềm
a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )
b. Các bước thực hiện
Để nhập khẩu hàng hóa tồn kho, thực hiện như sau:
Bước 1: Chuẩn bị file excel danh sách hàng hóa tồn kho
1. Vào Thiết lập, tại mục Số dư ban đầu, nhấn chọn Tồn kho.
2. Nhấn Nhập khẩu.

3. Tải file excel mẫu, thực hiện sao chép hàng hóa tồn kho cần nhập khẩu vào file excel mẫu.

4. Lưu và đóng file excel lại.
Bước 2: Nhập khẩu file excel vào phần mềm
1. Vào Thiết lập, tại mục Số dư ban đầu, nhấn chọn Tồn kho.
2. Nhấn Nhập khẩu.

3. Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel vừa thiết lập.

4. Tại bước Kiểm tra dữ liệu, hệ thống hiển thị trạng thái dữ liệu hợp lệ hay không trên từng dòng.

5. Nhấn Tiếp tục để hệ thống nhập khẩu các dòng dữ liệu hợp lệ và thông báo kết quả tại bước Hoàn thành.

Cập nhật 23/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866