Nhập kho

1. Mục đích

Giúp cửa hàng ghi nhận thông tin nhập kho hàng hóa… Đối với cửa hàng dạng chuỗi, phần mềm còn hỗ trợ thêm chức năng điều chuyển hàng hóa từ cửa hàng này sang cửa hàng khác trong chuỗi… Đồng thời hỗ trợ theo dõi và quản lý danh sách các phiếu nhập kho.

2. Các trường hợp nghiệp vụ


2.1. Nhập kho khác
a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

b. Các bước thực hiện

Để khai báo phiếu nhập kho khác, thực hiện như sau:
1. Nhấn Kho\Nhập kho.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Khai báo các thông tin chung và thông tin chứng từ nhập kho.

4. Tại phần Chi tiết, chọn các hàng hóa nhập kho.

  • Tại cột Mã SKU: Nhập mã SKU để khai báo từng hàng hóa nhập kho hoặc nhấn biểu tượng để chọn nhanh hàng loạt hàng hóa cần nhập kho.

5. Nhập Đơn giá, Số lượng cho hàng hóa.

Lưu ý: Trường hợp cửa hàng có nhiều kho khác nhau, thực hiện chọn kho lưu trữ hàng hóa tại cột Kho.

6. Thực hiện tương tự với các hàng hóa khác.
7. Nhấn Lưu.

2.2 Nhập kho điều chuyển
a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Để khai báo phiếu nhập kho điều chuyển, thực hiện như sau:
1. Nhấn Kho\Nhập kho.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Tích chọn Điều chuyển từ cửa hàng khác.
4. Chọn kho điều chuyển.

5. Chọn chứng từ điều chuyển, nhấn Đồng ý.

6. Khai báo các thông tin chung và thông tin chứng từ nhập kho.
7. Nhấn Lưu.
Lưu ý: Trường hợp cửa hàng có khai báo và quản lý nhiều kho, cần chọn kho lưu trữ hàng hóa tại cột Kho.

3. Lưu ý
1. Trường hợp chuỗi cửa hàng thiết lập danh mục dùng riêng, với các hàng hóa khi nhập kho điều chuyển chưa được khai báo trên cửa hàng, có thể thêm nhanh tại bước Chọn chứng từ xuất kho.

  • Tại bước chọn chứng từ xuất kho điều chuyển, chương trình sẽ hiển thị các hàng hóa dùng riêng chưa có trong danh mục hàng hóa, nhấn Đồng ý để thêm nhanh hàng hóa.

  • Tại Danh mục/Hàng hóa, chương trình sẽ tự động sinh danh sách hàng hóa vừa nhập kho.

2. Có thể chọn nhanh hàng hóa vào phiếu nhập bằng cách quét mã vạch. Tham khảo cách thực hiện quét mã vạch tại đây.
3. Trường hợp cửa hàng có quản lý danh sách hàng hóa nhập kho trên file excel, có thể nhập khẩu danh sách hàng hóa vào chương trình. Xem chi tiết tại đây.
4. Trường hợp hàng hóa nhập chưa có sẵn, nhấn biểu tượng tại thông tin Chi tiết để thêm nhanh.


5. Trường hợp cửa hàng muốn xuất khẩu danh sách hàng hóa nhập kho ra file excel để tiện theo dõi và quản lý, chọn chức năng Xuất khẩu.

  • Chương trình sẽ xuất khẩu danh sách hàng hóa ra file excel.

6. Khuyến nghị: Mỗi chứng từ chỉ nên nhập khoảng 200 hàng hóa để đạt được hiệu năng tốt nhất.

Cập nhật 30/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866