Phần mềm quản lý bán hàng Kiến thức Hành vi của khách hàng: Những con số biết nói!

[Infographics] Hành vi của khách hàng: Những con số biết nói!

65

Hành vi của khách hàng là gì? Yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng? Phân tích hành vi khách hàng bằng cách nào? Để đi đến quyết định mua hàng, khách hàng trải qua những giai đoạn như:

  • Nhận thức nhu cầu bản thân
  • Tìm hiểu về sản phẩm
  • Đánh giá, so sánh các sản phẩm
  • Mua sản phẩm
  • Phản hồi 

Để bán được hàng, bạn cần phải hiểu rõ đối tượng khách hàng và hành vi của họ trong mua sắn sản phẩm. Bạn không thể bán hàng hiệu quả nếu bạn còn mơ hồ về tập khách hàng. Thị trường cạnh tranh ngày càng lớn, khách hàng có vô vàn lựa chọn với cùng một mặt hàng sản phẩm, nhà kinh doanh phân tích được khách hàng càng kỹ càng, càng có nhiều cơ hội nắm bắt thị trường.

MISA eShop - Nền tảng phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

MISA eShop