Phần mềm quản lý bán hàng Kiến thức Bán Hàng Đa Kênh Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Việt Nam 2021...

[Infographics] Kế hoạch phát triển thương mại điện tử Việt Nam 2021 – 2025

114
infor thương mại điện tử

Theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 vừa được phê duyệt, đến năm 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến. Cùng tìm hiểu chi tiết kế hoạch phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025:

kế hoạch phát triển thương mại điện tử

Theo Thanh Trà/vietnamplus.vn

MISA eShop