Phần mềm quản lý bán hàng Tags Quản lý nhân viên

Nhân viên – vai trò quan trọng trong shop thời trang

Dù là doanh nghiệp hay cửa hàng bán lẻ, nhân viên đều là nòng cốt tạo nên thành công. Tại các shop thời trang,...

Nghệ thuật quản lý nhân viên để họ “kiếm tiền thay...

bí quyết quản lý nhân viên
Mở 1 cửa hàng, nếu bạn cùng tham gia bán hàng thì tối thiểu cửa hàng bạn cần 1 nhân viên. Nếu bạn thường...

Lời giải nào cho bài toán quản lý nhân viên cửa...

“Nhân viên của bạn đang làm gì?”, “Thanh toán sản phẩm đó vào thời gian nào?”, “Họ có đến đúng ca làm việc của...

Cửa hàng bạn đang trả lương nhân viên theo cách nào?

Cửa hàng bạn đang trả lương nhân viên theo cách nào?
Cách bạn trả lương cho nhân viên ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả làm việc và doanh thu của cửa hàng. Bạn tin...

5 cách quản lý nhân viên bán hàng thời trang

5 cách quản lý nhân viên bán hàng thời trang khi vào mùa kinh doanh cuối năm
Mỗi tháng bạn có thể bị thất thoát tới 12% doanh thu nếu bạn không kiểm soát tốt hàng hóa, chi phí, thời gian...

Bài viết nổi bật

Hotline
090 488 5833