Thiết lập lại dữ liệu cửa hàng

1. Mục đích


Giúp quản lý cửa hàng xóa toàn bộ dữ liệu của cửa hàng trên phần mềm MShopKeeper để tiến hành nhập dữ liệu từ đầu, thường áp dụng trong trường hợp cửa hàng vừa dùng thử phần mềm và muốn chuyển sang dùng thật.
2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào trang Quản lý chạy trên trình duyệt web, chọn Thiết lập\Xóa dữ liệu dùng thử.
2. Hệ thống cho phép giữ lại một số danh mục để phục vụ cho việc nhập liệu chính thức. Nếu muốn xóa hoàn toàn bỏ tích chọn tại các danh mục hiển thị trên thông báo.
3. Nhấn Xóa dữ liệu.

4. Nhập mật khẩu xác nhận xóa dữ liệu.
5. Nhấn Xác nhận.

3. Lưu ý
Sau khi xóa dữ liệu trên trang Quản lý, trên phần mềm của thu ngân sẽ hiển thị thông báo dữ liệu dùng thử của cửa hàng đã được xóa. Nhấn Đồng ý để xác nhận khởi tạo dữ liệu mới (Mọi dữ liệu cũ trên máy thu ngân sẽ được xóa)

Trường hợp máy thu ngân mất kết nối Internet, sau khi đăng nhập lại vào phần mềm, chương trình cũng sẽ hiển thị thông báo xóa dữ liệu dùng thử thành công và khởi tạo dữ liệu mới.

Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866