Kho tổng

1. Mục đích
Đối với cửa hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi có Văn phòng tổng. Các hoạt động mua/nhập hàng sẽ thực hiện tại văn phòng tổng và sau đó phân phối đến các cửa hàng con.
Phần mềm Quản lý cửa hàng thời trang MShopKeeper cung cấp tính năng Kho tổng đáp ứng cho các cửa hàng hoạt động theo mô hình này với gói Chain Store – Quản lý chuỗi.

2. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Kho tổng trên thanh chức năng chọn cửa hàng làm việc.

2. Tại đây, quản lý cửa hàng có thể thực hiện được các nghiệp vụ Mua hàng, Kho, Quỹ tiền và các thiết lập Danh mục. Tuy nhiên, sẽ không thực hiện được nghiệp vụ Bán hàng và các nghiệp vụ liên quan đến Bán hàng.
Các nghiệp vụ trên Kho tổng thực hiện hoàn toàn tương tự khi làm việc tại cửa hàng đơn. Chi tiết:

  • Mua hàng.
  • Kho.
  • Quỹ tiền.
  • Danh mục (Không thiết lập các danh mục liên quan đến Bán hàng như: Khách hàng, Két đựng tiền, Ca làm việc,…).
  • Báo cáo (Không bao gồm các báo cáo Bán hàng).
Cập nhật 11/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866