Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ

1. Mục đích

Cho phép quản lý cửa hàng thiết lập quy tắc đánh số chứng từ cho khách hàng, nhân viên,… Đồng thời xem được những sổ hóa đơn nào đang được sử dụng và sử dụng bởi nhân viên nào.

2. Các bước thực hiện


2.1. Thiết lập quy tắc đánh số chứng từ

1. Nhấn chọn Thiết lập\Quy tắc đánh số chứng từ.

2. Thiết lập lại quy tắc đánh số chứng từ.

Nhấn Sửa tại loại chứng từ cần thiết lập lại.

Nhấn Lưu để lưu lại thay đổi. Các chứng từ được lập mới sau này sẽ áp dụng theo quy tắc mới.


2.2. Xem Số hóa đơn đang sử dụng

1. Thông tin sổ hóa đơn hiển thị bên dưới quy tắc đánh số chứng từ

2. Phần mềm đã tạo sẵn 10 quyển sổ hóa đơn để thu ngân cửa hàng sử dụng. Nếu cửa hàng dùng hết 10 quyển này thì phần mềm sẽ tự động tạo thêm 10 quyển kế tiếp.

2 số đầu trong tiền tố của sổ hóa đơn là 2 số cuối của năm hiện tại. 2 số tiếp theo là số tháng hiện tại. Khi chuyển tháng/năm thì 2 số đầu sẽ thay đổi theo.

Thông tin nhân viên sử dụng sổ hóa đơn được hiển thị để quản lý cửa hàng có thể theo dõi, kiểm tra.

Cập nhật 11/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866