R49 (Ngày phát hành 31-12-2021)

1. Thu ngân có thể ghi chú cho từng hàng hoá khi lập đơn hàng để ghi nhận các yêu cầu riêng với từng mặt hàng mà khách mua

2. Đáp ứng bán hàng combo với thành phần là hàng hóa quản lý theo lô/hạn sử dụng

3. Trên báo cáo sổ giao hàng, đáp ứng lọc  theo ngày tạo đơn để xuất sổ báo cáo hàng ngày

4. Đáp ứng bán hàng theo set hàng hóa để tiết kiệm thời gian nhập liệu

5. Trên báo cáo Lợi nhuận\Kết quả kinh doanh, đáp ứng ghi nhận các khoản thu khác vào doanh thu quản lý có thể theo dõi đúng lợi nhuận của cửa hàng

6. Kế toán có thể theo dõi báo cáo doanh thu nhân viên theo hàng hóa hoặc theo khách hàng để tính lương thưởng cho nhân viên, hoa hồng cho cộng tác viên


1. Thu ngân có thể ghi chú cho từng hàng hoá khi lập đơn hàng để ghi nhận các yêu cầu riêng với từng mặt hàng mà khách mua

Mục đích: Thu ngân có thể ghi chú riêng cho từng hàng hóa để ghi lại mã màu, số lượng hàng xuất theo đơn vị chuyển đổi

Các bước thực hiện:

Bước 1: Khi tạo hóa đơn cho khách hàng, với những hàng hóa cần ghi chú, thu ngân click chuột phải vào tên hàng hóa, chọn Ghi chú

Bước 2: Nhập nội dung cần ghi chú vào ô trống

Trong chi tiết hóa đơn, quản lý cửa hàng/thu ngân có thể theo dõi lãi nội dung ghi chú từng hàng hóa tại đây.

Lưu ý: Khi nhập ghi chú, chương trình sẽ gợi ý tối đa 5 ghi chú mà cửa hàng hay sử dụng để thu ngân có thể chọn nhánh

2. Đáp ứng bán hàng combo với thành phần là hàng hóa quản lý theo lô/hạn sử dụng

Mục đích: Giúp cửa hàng quản lý hàng hóa theo lô/hạn sử dụng có thể tạo combo và bán hàng hóa theo combo

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, khi thêm hàng hóa theo combo, cửa hàng có thể chọn các hàng hóa quản lý theo lô/hạn sử dụng trong thành phần combo đó

Khi bán hàng, thu ngân có thể chọn Lô cho các hàng hóa trong combo.

Lưu ý:

  • Chương trình mặc định lấy lô có hạn sử dụng cũ nhất.
  • Trường hợp số lượng hàng hóa bán nhiều hơn số lượng hàng tồn trong lô hạn sử dụng cũ nhất, mặc định lấy thêm số lượng hàng hóa còn thiếu trong lô hạn sử dụng cũ ngay sau.
  • Trường hợp đổi trả hàng hóa, cửa hàng chỉ có thể áp dụng đổi trả hàng hóa với tất cả hàng hóa trong combo, khi đổi trả, có thể chọn lô và số lượng đổi trả trong lô đó.

3. Trên báo cáo sổ giao hàng, đáp ứng lọc  theo ngày tạo đơn để xuất sổ báo cáo hàng ngày

Mục đích: Giúp quản lý cửa hàng lấy được đúng số đơn hàng theo ngày tạo đơn và xuất file để gửi báo cáo
Các bước thực hiện: 
Tại báo cáo Bán hàng\Sổ giao hàng, bổ sung combo lọc theo Ngày tạo đơn, Ngày hóa đơn.
  • Nếu cửa hàng chọn theo ngày tạo đơn: chương trình lấy lên các đơn hàng ở trạng thái có ngày tạo đơn theo kỳ báo cáo được chọn
  • Nếu cửa hàng chọn theo ngày hóa đơn: chương trình lấy lên các đơn hàng có ngày hóa đơn theo kỳ báo cáo ở các trạng thái: chờ thu COD, hoàn thành, thất bại, đã chuyển hoàn, đã hủy, đã thanh toán

4. Đáp ứng bán hàng theo set hàng hóa để tiết kiệm thời gian nhập liệu

Mục đích: Giúp thu ngân có thể bán hàng theo set hàng hóa, thêm bớt được hàng hóa trong set

Ví dụ: Cửa hàng văn phòng phẩm bán sách giáo khoa theo bộ. Một bộ sách giáo khoa lớp 1 gồm 20 cuốn.

Các bước thực hiện:

Trên trang quản lý, trong Danh mục Hàng hóa, quản lý cửa hàng có thể bổ sung hàng hóa mới theo Set hàng hóa.

Cửa hàng có thể nhập các thông tin chung cho set hàng hóa giống với hàng hóa trong combo: Tên hàng hóa, mã vạch, mã SKU…

Trong thành phần của set:

  • Cửa hàng có thể chọn các hàng hóa trong set và nhập số lượng chi tiết cho từng hàng hóa
  • Giá các hàng hóa chi tiết sẽ lấy theo giá thiết lập trong danh mục hàng hóa và không thể sửa lại.
  • Giá set = Tổng các hàng hóa thành phần

5. Trên báo cáo Lợi nhuận\Kết quả kinh doanh, đáp ứng ghi nhận các khoản thu khác vào doanh thu quản lý có thể theo dõi đúng lợi nhuận của cửa hàng

Mục đích: Trên báo cáo Lợi nhuận\Kết quả kinh doanh, ghi nhận các khoản thu khác vào doanh thu giúp cửa hàng theo dõi đúng lợi nhuận của cửa hàng.

Các bước thực hiện: 

Trên trang quản lý, mục Quỹ tiền\Phiếu thu tiền mặt/tiền gửi, quản lý cửa hàng tích chọn “Tính vào doanh thu” để hạch toán các khoản thu vào báo cáo kết quả kinh doanh

Với những phiếu thu có tích chọn Tính vào doanh thu, trên báo cáo Lợi nhuận\Kết quả kinh doanh sẽ hạch toán trong phần Thu khác.

6. Kế toán có thể theo dõi báo cáo doanh thu nhân viên theo hàng hóa hoặc theo khách hàng để tính lương thưởng cho nhân viên, hoa hồng cho cộng tác viên

Mục đích: Giúp kế toán dễ dàng theo dõi doanh thu của nhân viên theo hàng hóa/khách hàng để tính lương thưởng/hoa hồng cho từng nhân viên/cộng tác viên.

Các bước thực hiện: 

Cuối kỳ, quản lý nhà hàng/kê toán có thể theo dõi doanh số nhân viên để tính lương qua 2 loại báo cáo:

  • Trên trang quản lý, chọn Báo cáo\Bán hàng\Doanh thu nhân viên, khách hàng theo hàng hóa

  • Trên trang quản lý, chọn Báo cáo\Bán hàng\Doanh thu nhân viên theo khách hàng

 

Cập nhật 07/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866