R45 (Ngày phát hành 31-08-2021)

1. Quản lý cửa hàng muốn xem báo cáo biến động giá mua và giá bán hàng hóa để kiểm soát nội bộ

2. Khi thực hiện thu COD, chương trình thực hiện ghi nhận đúng ngày nhận tiền từ phía sàn gửi vào tài khoản ngân hàng

3. Bổ sung thêm vai trò giúp thu ngân có thể sửa/hủy hóa đơn


1. Quản lý cửa hàng muốn xem báo cáo biến động giá mua và giá bán hàng hóa để kiểm soát nội bộ

Mục đích: Giúp cửa hàng dễ hàng theo dõi biến động giá mua theo sự biến động của thị trường để đưa ra giá bán phù hợp nhất.

Chi tiết thay đổi:

Trên trang quản lý, phân hệ Báo cáo\Bán hàng, chương trình bổ sung Báo cáo Biến động giá hàng hóa.

2. Khi thực hiện thu COD, chương trình thực hiện ghi nhận đúng ngày nhận tiền từ phía sàn gửi vào tài khoản ngân hàng

Mục đích: Giúp quản lý cửa hàng/kế toán ghi nhận đúng ngày thực tế nhận tiền từ sàn Thương mại điện tử hoặc từ đơn vị vận chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Chi tiết thay đổi:

Trên trang quản lý, phân hệ Đơn hàng, khi nhấn Thu COD, chương trình bổ sung thêm trường thông tin “Ngày thu”, cửa hàng có thể điều chỉnh lại ngày thu phù hợp với thời gian nhận tiền thực tế từ sàn thương mại điện tử/đơn vị vận chuyển.

3. Bổ sung thêm vai trò giúp thu ngân có thể sửa/hủy hóa đơn

Mục đích: Giúp quản lý cửa hàng có thể phân quyền cho Nhân viên sửa hóa đơn đã đóng ca để ghi nhận đúng doanh thu và điều chỉnh tiền thu chênh lệch

Chi tiết thay đổi:

Trên trang quản lý, trong phân hệ Thiết lập\Quản lý vai trò, bổ sung thêm vai trò “Sửa, hủy hóa đơn” giúp quản lý cửa hàng có thể phân quyền cho nhân viên thu ngân sửa/hủy hóa đơn để điều chỉnh tiền thu chênh lệch.

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866