Lập phiếu đặt hàng

1. Mục đích

Giúp quản lý đặt mua hàng và quản lý các đơn đặt hàng với nhà cung cấp.

2. Các bước thực hiện

2.1. Đối với cửa hàng đơn

Cửa hàng có thể lập phiếu đặt hàng trực tiếp hoặc lấy thông tin từ phiếu báo hàng.

Bước 1: Trên trang quản lý, chọn Mua hàng\Đặt hàng

Bước 2: Nhấn Thêm mới, nhập thông tin phiếu đặt hàng.

Hoặc nhấn Chọn phiếu báo hàng.

Bước 3: Nhấn Lưu. Sau đó, cửa hàng có thể Xuất khẩu/In phiếu đặt hàng để gửi cho nhà cung cấp.

2.2. Đối với cửa hàng chuỗi

Bước 1: Khi các chi nhánh cần nhập thêm hàng, nhân viên thực hiện lập phiếu báo hàng gửi về kho tổng.

  • Nhấn Mua hàng\Báo hàng\Thêm mới
  • Thêm thông tin hàng hóa cần nhập vào phiếu báo hàng

Bước 2: Quản lý dựa vào phiếu báo hàng các chi nhánh gửi đến để thống kê tổng số lượng hàng hóa cần nhập về.

Bước 3: Quản lý lập phiếu đặt hàng gửi cho nhà cung cấp.

Bước 4: Sau khi nhận hàng về kho tổng, quản lý lập phiếu Nhập hàng, dựa vào số lượng hàng hóa trên phiếu báo hàng để chia hàng hóa cho các chi nhánh.

Bước 5: Quản lý lập phiếu Xuất kho điều chuyển hàng hóa về các chi nhánh.

Cập nhật 14/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA