Trả lại hàng mua

1. Mục đích

Giúp quản lý lập phiếu trả lại hàng mua trên phần mềm trong các trường hợp

2. Các trường hợp nghiệp vụ
Trường hợp giảm trừ công nợ
a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Mua hàng/Trả lại hàng mua.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Tích chọn Giảm trừ công nợ.

4. Nhấn Chọn phiếu nhập hàng.

5. Chọn nhà cung cấp, phiếu nhập hàng có hàng hóa muốn trả lại. Nhấn Lấy dữ liệu.

6. Tích chọn hàng hóa và nhập số lượng hàng hóa muốn trả lại.

7. Nhấn Đồng ý.
8. Khai báo các thông tin phiếu xuất.

9. Nhấn Lưu.

Trường hợp nhà cung cấp thanh toán ngay
a. Xem/tải phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Mua hàng/Nhập hàng.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Tích chọn Thanh toán ngay và chọn hình thức thanh toán. Chương trình sẽ tự động sinh Phiếu thu hoặc Chuyển khoản tương ứng với các hình thức.

4. Nhấn Chọn phiếu nhập hàng.

5. Chọn nhà cung cấp, phiếu nhập hàng có hàng hóa muốn trả lại. Nhấn Lấy dữ liệu.

6. Tích chọn hàng hóa và nhập số lượng hàng hóa muốn trả lại.

7. Nhấn Đồng ý.
8. Khai báo các thông tin phiếu xuất trên tab Phiếu xuấtPhiếu thu (hoặc Chuyển khoản).

9. Nhấn Lưu.
3. Lưu ý
1. Có thể chọn nhanh hàng hóa vào phiếu trả hàng bằng cách quét mã vạch. Tham khảo cách thực hiện quét mã vạch tại đây.
2. Trường hợp cửa hàng muốn xuất khẩu danh sách hàng hóa trả lại ra file excel để dễ dàng theo dõi và quản lý, chọn chức năng Xuất khẩu.

  • Chương trình sẽ xuất khẩu danh sách hàng hóa trả lại ra file excel.

3. Trường hợp cửa hàng thiết lập quản lý hàng hóa có nhiều đơn vị tính, khi lập chứng từ trả lại hàng mua quản lý có thể chọn lại đơn vị tính khác đã được khai báo cho hàng hóa.
4. Khuyến nghị: Mỗi chứng từ chỉ nên nhập khoảng 200 hàng hóa để đạt được hiệu năng tốt nhất.

Cập nhật 21/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA