Nhập hàng

1. Mục đích

Giúp quản lý lập phiếu nhập hàng trên phần mềm trong các trường hợp:

2. Các trường hợp nghiệp vụ
Trường hợp ghi nợ nhà cung cấp
a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Mua hàng/Nhập hàng.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Tích chọn Ghi nợ nhà cung cấp và khai báo các thông tin về phiếu Nhập hàng.

4. Tại phần Chi tiết, chọn các hàng hóa mới nhập.

  • Có thể nhấn biểu tượngđể chọn nhanh và nhập nhanh số lượng, đơn giá cho hàng hóa.

  • Tích chọn hàng hóa mới nhập.
  • Nhấn Nhập nhanh (chỉ áp dụng với những mặt hàng có chứa hàng hóa chi tiết), nhập số lượng và đơn giá cho từng mẫu hàng.
  • Có thể nhập lại số lượng, đơn giá cho các hàng hóa chi tiết.

5. Nhấn Chọn.
6. Chương trình tự động nhập Đơn giá cho hàng hóa theo thông tin Giá mua khi khai báo hàng hóa. Có thể chỉnh sửa lại trong trường hợp giá nhập khác giá mua.
Với lần nhập tiếp theo, Đơn giá sẽ mặc định là giá nhập gần nhất.

7. Nhấn Lưu.

Trường hợp thanh toán ngay với nhà cung cấp
a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Mua hàng/Nhập hàng.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Tích chọn Thanh toán ngay và chọn hình thức thanh toán.

4. Chương trình sẽ tự động sinh Phiếu chi hoặc Ủy nhiệm chi tương ứng với các hình thức.
Thực hiện khai báo các thông tin trên Phiếu nhậpPhiếu chi/Ủy nhiệm chi.

5. Tại phần Chi tiết, chọn các hàng hóa mới nhập.
Có thể nhấn biểu tượng để chọn nhanh và nhập nhanh số lượng theo mẫu hàng.

  • Tích chọn hàng hóa mới nhập.
  • Nhấn Nhập nhanh, nhập số lượng và đơn giá cho từng mẫu hàng.
  • Có thể nhập lại số lượng, đơn giá cho các hàng hóa chi tiết.

5. Nhấn Chọn.
6. Chương trình tự động nhập Đơn giá cho hàng hóa theo thông tin Giá mua khi khai báo hàng hóa. Có thể chỉnh sửa lại trong trường hợp giá nhập khác giá mua.
Với lần nhập tiếp theo, Đơn giá sẽ mặc định là giá nhập gần nhất.

7. Nhấn Lưu.
3. Lưu ý
1. Có thể chọn nhanh hàng hóa vào phiếu nhập bằng cách quét mã vạch. Tham khảo cách thực hiện quét mã vạch tại đây.
2. Trường hợp hàng hóa nhập chưa có sẵn, nhấn biểu tượng tại thông tin Chi tiết để thêm nhanh.

3. Trường hợp cửa hàng muốn xuất khẩu danh sách hàng hóa nhập ra file excel để dễ dàng theo dõi và quản lý, chọn chức năng Xuất khẩu.

  • Chương trình sẽ xuất khẩu danh sách hàng hóa nhập ra file excel.

4. Trường hợp cửa hàng thiết lập quản lý hàng hóa có nhiều đơn vị tính, khi lập chứng từ nhập hàng quản lý có thể chọn lại đơn vị tính nhập là đơn vị tính khác đã được khai báo cho hàng hóa.
5. Khuyến nghị: Mỗi chứng từ chỉ nên nhập khoảng 200 hàng hóa để đạt được hiệu năng tốt nhất.

Cập nhật 14/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA