Quản lý vai trò

 


1. Mục đích

Giúp quản lý xem thông tin các nhân viên trong cửa hàng và phân công công việc cho từng người.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn chọn Thiết lập\Quản lý vai trò.
2. Để xem danh sách nhân viên đảm nhiệm của mỗi vai trò, chọn vai trò muốn xem thông tin ở cột Tên vai trò và xem thông tin nhân viên trong phần Danh sách người dùng.

3. Với nhân viên đảm nhiệm nhiều vai trò, có thể bỏ bớt vai trò của nhân viên bằng cách nhấn biểu tượng bên canh tên nhân viên.

 

4. Để thêm vai trò cho nhân viên: Chọn vai trò tại cột Tên vai trò, nhấn Chọn, chọn nhân viên muốn thêm vào, nhấn Đồng ý.

 

5. Ngoài ra, quản lý có thể tùy chỉnh các quyền trên vai trò, thêm/bớt các quyền để quản lý hoạt động của nhân viên, thao tác như sau:

  • Chọn vai trò muốn tùy chỉnh quyền, nhấn Sửa.

  • Tích chọn nếu muốn phân thêm quyền hoặc bỏ tích chọn nếu muốn loại bỏ quyền trên vai trò.
  • Ví dụ: Loại bỏ quyền thiết lập Ca làm việc, Thẻ ngân hàng, Kênh bán hàng trên vai trò Kế toán.

 

3. Lưu ý

  • Chỉ có thể phân vai trò cho những nhân viên đã được phân quyền Cho phép làm việc với phần mềm.
Cập nhật 27/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA