Quản lý nhân viên

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng khai báo thông tin nhân viên trên phần mềm để dễ dàng quản lý, phân quyền cho nhân viên sử dụng phần mềm. Đồng thời, tổng hợp được dữ liệu lên báo cáo Doanh thu theo nhân viên từ đó dễ dàng phân tích, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên thu ngân và nhân viên bán hàng.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Để khai báo nhân viên, thực hiện như sau:
1. Nhấn chọn Danh mục\Nhân viên.
2. Nhấn Thêm mới.

3. Khai báo thông tin của nhân viên.

  • Nhấn tab Vai trò để khai báo vai trò cho nhân viên: Tại mục Vai trò, nhấn chọn vai trò mà nhân viên đảm nhiệm. Lặp lại thao tác trên để chọn thêm vai trò cho nhân viên.

4. Khai báo mật khẩu đăng nhập phần mềm cho nhân viên. Trường hợp nhân viên không sử dụng phần mềm, bỏ tích chọn Cho phép làm việc với phần mềm.

5. Khai báo các thông tin về Số chứng minh nhân dân, trạng thái làm việc, Số điện thoại, Giới tính và Tình trạng hôn nhân của nhân viên. Có thể cập nhật ảnh đại diện cho nhân viên để tiện theo dõi.

6. Khai báo Thông tin liên hệThông tin hồ sơ của nhân viên (nếu cần) .

7. Nếu muốn quản lý thời gian làm việc của nhân viên trên phần mềm, nhấn chọn sang tab Thời gian truy cập, tích chọn Truy cập theo giờ và khai báo thời gian cho phép nhân viên làm việc với phần mềm MShopKeeper.

8. Sau khi khai báo xong, nhấn Lưu.
4. Lưu ý
Với cửa hàng hoạt động theo mô hình dạng chuỗi, trường hợp quản lý chọn Chuỗi cửa hàng để khai báo và phân quyền cho nhân viên, nếu nhân viên làm việc tại nhiều cửa hàng trong chuỗi, nhấn Thêm vai trò tại cửa hàng khác để thêm cửa hàng và phân quyền làm việc cho nhân viên.

Cập nhật 23/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA