Nhật ký truy cập

1. Mục đích
Giúp quản lý cửa hàng xem được những ai đã thao tác với dữ liệu của cửa hàng, thực hiện việc gì, vào thời gian nào,…

2. Các bước thực hiện
Trên trang quản lý
1. Chọn Thiết lập\Nhật ký truy cập.
2. Nhấn Nạp để lấy dữ liệu nhật ký mới nhất.
3. Lọc nhật ký theo các tiêu chí khác nhau: Mã nhân viên, Thời gian, Hành động,…

Trên phần mềm Bán hàng dành cho thu ngân
1. Nhấn biểu tượngchọn Nhật ký truy cập.
2. Nhập từ khóa tìm kiếm nếu muốn tìm nhật ký theo tiêu chí như: người dùng, hành động, tham chiếu.

Cập nhật 27/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA