Khai báo đơn vị tính

1. Mục đích

Giúp quản lý cửa hàng thiết lập các đơn vị tính cho hàng hóa để phục vụ các nghiệp vụ như mua hàng, bán hàng và quản lý tồn kho.


2. Các bước thực hiện

1. Nhấn chọn Danh mục\Đơn vị tính.

2. Nhấn Thêm mới.

3. Khai báo đơn vị tính và diễn giải chi tiết nếu cần.
4. Nhấn Lưu.

Cập nhật 30/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866