1. Trang chủ
 2. Bán hàng tại cửa hàng
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Bán hàng
 5. Lập đơn giao hàng với đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Bán hàng tại cửa hàng
 4. Bán hàng
 5. Lập đơn giao hàng với đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post

Lập đơn giao hàng với đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post

 

Hiện tại, MShopKeeper đã kết nối trực tiếp đến các đơn vị vận chuyển: Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post và AhaMove. Điều này giúp cửa hàng có thể nhanh chóng tạo đơn giao hàng và theo dõi quá trình giao hàng với đơn vị vận chuyển ngay trên MShopKeeper mà không cần phải sử dụng trang web/ứng dụng khác. Để thực hiện lập đơn giao hàng, cần thực hiện theo các bước sau:

1. Kết nối đơn vị vận chuyển trên chương trình.
2. Lập đơn giao hàng.
3. Theo dõi quá trình giao hàng.

Chi tiết
1. Kết nối đơn vị vận chuyển trên chương trình
Để có thể lập đơn giao hàng với các đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post và AhaMove, quản lý cần thực hiện kết nối đơn vị vận chuyển trên chương trình. Lưu ý: Trước đó, quản lý cửa hàng cần thực hiện đăng ký tài khoản với đơn vị vận chuyển này (Đăng ký tài khoản với đối tác Giao hàng tiết kiệm tại trang https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/, đăng ký tài khoản với đối tác Giao hàng nhanh tại trang https://5sao.ghn.vn/, đăng ký tài khoản với đối tác Viettel Post tại trang https://viettelpost.com.vn/, Đăng ký tài khoản với đối tác AhaMove tại trang https://app.ahamove.com)
Thao tác kết nối đơn vị vận chuyển trên MShopKeeper như sau:
1. Trên trang web Quản lý, nhấn Danh mục/Đối tác giao hàng.
2. Chương trình mặc định sẵn đơn vị vận chuyển: Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post, AhaMove. Nhấn Kết nối tương ứng với đơn vị vận chuyển.

– Chi tiết kết nối với đơn vị vận chuyển xem Tại đây
2. Lập đơn giao hàng
Thu ngân cửa hàng sau đó có thể tạo đơn hàng từ 2 đơn vị vận chuyển Giao hàng nhanh, Giao hàng tiết kiệm và Viettel Post. Trong quá trình tạo đơn, thu ngân có thể xem nhanh được phí giao hàng để tư vấn ngay cho khách. Đơn sau khi tạo sẽ được gửi ngay đến 2 đơn vị này để nhân viên đến lấy hàng và giao cho khách. Chi tiết:

 • Trên màn hình Bán hàng, nhấn biểu tượng để ghi nhận thông tin giao hàng của khách.

 • Nhập thông tin người nhận và địa chỉ nhận. Nhập khối lượng kích thước hàng hóa.
 • Nhấn chọn thông tin Tính phí giao hàng để xem tiền phí giao hàng của khách từ các đối tác giao hàng.
 • Nhấn Tính phí. Chương trình đã tính phí giao hàng từ đơn vị vận chuyển dựa vào vị trí giao và khối lượng, kích thước hàng hóa.

Lưu ý: Để chương trình tính phí giao hàng được chính xác, cần nhập đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại cửa hàng và địa chỉ khách hàng (Chi tiết theo các thông tin Địa chỉ, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố)

 • Nhấn Áp dụng nếu muốn thu phí giao hàng từ khách với các khoản thu tương ứng.

 • Nhấn Đồng ý.
 • Để chuyển đơn hàng cho đơn vị vận chuyển, nhấn Giao hàng. Khi đó, đơn sẽ được chuyển sang đối tác giao hàng và sẽ tự động được lập đơn trên trang web của đối tác giao hàng.

3. Theo dõi trạng thái giao hàng

 • Vào Danh mục, chọn Đơn hàng.
 • Đơn hàng sau khi giao thành công/thất bại sẽ được cập nhật tự động trên chương trình. Trên chương trình cũng sẽ hiển thị thông báo để thu ngân/chủ cửa hàng nhanh chóng theo dõi được trạng thái của đơn hàng (Nhấn biểu tượng để xem thông báo).

 • Để xem các trạng thái chi tiết của hóa đơn trong quá trình Đang giao hàng (Đã lấy hàng, Đang giao hàng, Delay,…), cần truy cập website của đối tác giao hàng để thực hiện tra cứu (tra cứu theo số Mã đơn vận trên MShopKeeper) – Với Giao hàng nhanh, truy cập: http://5sao.ghn.vn/, Với Giao hàng tiết kiệm, truy cập: https://khachhang.giaohangtietkiem.vn/, Với Viettel Post https://viettelpost.com.vn/
 • Với các đơn giao hàng được chuyển trạng thái Chờ thu COD/Hoàn thành, chương trình sẽ tự động sinh hóa đơn giao hàng và ghi nhận doanh thu trên các báo cáo.


Lưu ý: Cửa hàng chỉ có thể hủy đơn hàng trong trường hợp đơn vị giao hàng chưa tiếp nhận đơn trên hệ thống.

Cập nhật 17/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866