Tặng hàng hóa

1. Mục đích

Giúp cửa hàng thiết lập chương trình khuyến mại tặng hàng cho khách.
2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Để xây dựng chương trình khuyến mại tặng hàng, thực hiện như sau:

1. Chọn Khuyến mại, nhấn chọn Chương trình KM.

2. Nhấn Thêm mới, chọn Tặng hàng hóa.

3. Khai báo các thông tin chương trình khuyến mại dựa trên chính sách bán hàng của cửa hàng.

a. Nhập tên chương trình khuyến mại
b. Chọn đối tượng áp dụng cho Tất cả khách hàng hoặc 1 đối tượng cụ thể: Nhóm khách hàng, Khách hàng có sinh nhật, Khách hàng có hạng thẻ.

c. Nhập thời gian áp dụng khuyến mại. Nếu chương trình khuyến mại không giới hạn thời gian áp dụng thì bỏ trống thông tin Ngày bắt đầuNgày kết thúc.

d. Trường hợp tặng hàng trong 1 nhóm hàng hóa tích chọn Tặng 1 trong danh sách hàng hóa.
e. Trường hợp tặng nhiều hàng hóa, tích chọn Tặng tất cả trong danh sách hàng hóa.
f. Nhấn chuột phải chọn Thêm dòng.
g. Chọn hàng tặng và số lượng tặng.

h. Nếu chương trình khuyến mại chỉ áp dụng cho các hóa đơn thỏa mãn điều kiện cụ thể, nhấn chọn tab Điều kiện áp dụng.

  • Trường hợp khuyến mại chỉ áp dụng cho hóa đơn lớn hơn 1 số tiền cụ thể, tích chọn Tổng tiền hóa đơn lớn hơn hoặc bằng và nhập số tiền.
  • Trường hợp khuyến mại chỉ áp dụng cho khách hàng có mua 1 hoặc 1 số mặt hàng cụ thể, tích chọn Yêu cầu số lượng cụ thể và khai báo hàng hóa.

4. Nhấn Lưu.
4. Lưu ý

Tích chọn Tự động áp dụng chương trình khuyến mại này khi tính tiền nếu muốn phần mềm tự động tích chọn khuyến mại khi thu ngân tính tiền cho khách.

Cập nhật 27/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866