Khai báo Voucher

1. Mục đích
Giúp quản lý khai báo các voucher đã được cửa hàng phát hành, đồng thời xem thông tin các mã thẻ voucher đã được khách hàng sử dụng để thanh toán.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Khai báo Voucher

Các bước thực hiện
1. Nhấn chọn Khuyến mại, sau đó chọn tab Thẻ voucher.

2. Nhấn Thêm mới.
3. Khai báo xong thông tin voucher, nhấn Lưu.

2.2 Xem thông tin các mã thẻ đã được sử dụng để thanh toán
Các bước thực hiện

1. Nhấn chọn Khuyến mại, sau đó chọn tab Thẻ voucher.
2. Tìm đến Voucher cần xem, nhấn chọn thông tin giá trị áp dụng của Voucher.

3. Thiết lập khoảng thời gian, nhấn Tìm kiếm để lọc ra các mã thẻ voucher đã được sử dụng để thanh toán.

Cập nhật 27/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866