In tem mã bằng MShopKeeper Import Data

1. Mục đích
Hướng dẫn quản lý cửa hàng thực hiện in tem cho các mẫu hàng mới hoặc in tem cho một số mẫu hàng mới nhập thêm để phục vụ cho công việc bán hàng.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Việc in tem bằng công cụ MShopKeeper Import Data được thực hiện theo 1 trong các trường hợp sau:

Lưu ý: Đối với lần đầu sử dụng công cụ MShopKeeper Import Data thì cần đăng nhập vào phần mềm Bán hàng MShopKeeper. Đối với những lần sau, không cần thực hiện thao tác này.
2.1. In tem mã hàng hóa vừa nhập khẩu
a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Bước 1: Lập danh sách mẫu hàng in tem

1. Sau khi nhập khẩu danh sách hàng hóa từ file excel, tại màn hình Nhập khẩu hàng hóa, nhấn In tem.

2. Chương trình đã hiển thị danh sách hàng hóa vừa nhập khẩu.

Bước 2: Thực hiện in tem

Sau khi có danh sách hàng hóa, thực hiện in tem theo các bước sau.

1. Nhập số lượng tem muốn in cho từng sản phẩm.

2. Hoặc tích chọn Thiết lập số lượng tem in cho tất cả hàng hóa và nhập số lượng tem muốn in cho tất cả các sản phẩm. (Có thể nhập lại số lượng tem cho riêng một số sản phẩm).

3. Nhấn In tem.
4. Thiết lập mẫu in tem: Khổ mẫu in, mẫu in tem.

5. Trong trường hợp đã có mẫu in tem, nhấn chọn Khác.
6. Nhấn Chọn mẫu để tải lên mẫu in tem.

7. Nhấn In tem.
8. Kiểm tra lại các mẫu tem in ra sau đó bấm Print để thực hiện in

9. Chọn máy in tem. Nhấn OK.

2.2. In tem mã hàng hóa chưa in tem lần nào
a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Bước 1: Lập danh sách mẫu hàng in tem

1. Trên màn hình In tem mã, nhấn Hàng hóa chưa in tem.

2. Phần mềm đã hiển thị danh sách những hàng hóa chưa thực hiện in tem.

Bước 2: Thực hiện in tem
Sau khi có danh sách hàng hóa, thực hiện in tem theo các bước sau.

1. Nhập số lượng tem muốn in cho từng sản phẩm.

2. Hoặc tích chọn Thiết lập số lượng tem in cho tất cả hàng hóa và nhập số lượng tem muốn in cho tất cả các sản phẩm. (Có thể nhập lại số lượng tem cho riêng một số sản phẩm).

3. Nhấn In tem.
4. Thiết lập mẫu in tem: Khổ mẫu in, mẫu in tem.5. Trong trường hợp đã có mẫu in tem, nhấn chọn Khác.
6. Nhấn Chọn mẫu để tải lên mẫu in tem.

7. Nhấn In tem.
8. Kiểm tra lại các mẫu tem in ra sau đó bấm Print để thực hiện in

9. Chọn máy in tem. Nhấn OK.2.3. In tem mã hàng hóa đang bán

a. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
b. Các bước thực hiện
Bước 1: Lập danh sách mẫu hàng in tem

1. Nhấn Chọn hàng hóa in tem để chọn các mẫu hàng muốn in từ danh sách có sẵn.

2. Tích chọn hàng hóa muốn in. Có thể nhấn Thu gọn tất cả để chọn nhanh hàng hóa theo mẫu mã.

3. Có thể lọc danh sách hàng hóa muốn in tem theo thời gian nhập khẩu, chọn khoảng thời gian tại thông tin Thời gian nhập khẩu.

4. Nhấn Đồng ý.

Bước 2: Thực hiện in tem
Sau khi có danh sách hàng hóa, thực hiện in tem theo các bước sau.

1. Nhập số lượng tem muốn in cho từng sản phẩm.

2. Hoặc tích chọn Thiết lập số lượng tem in cho tất cả hàng hóa và nhập số lượng tem muốn in cho tất cả các sản phẩm. (Có thể nhập lại số lượng tem cho riêng một số sản phẩm).

3. Nhấn In tem.
4. Thiết lập mẫu in tem: Khổ mẫu in, mẫu in tem.

5. Trong trường hợp đã có mẫu in tem, nhấn chọn Khác.
6. Nhấn Chọn mẫu để tải lên mẫu in tem.

7. Nhấn In tem.
8. Kiểm tra lại các mẫu tem in ra sau đó bấm Print để thực hiện in

9. Chọn máy in tem. Nhấn OK.

Lưu ý:

  • Đối với một số mặt hàng bán chạy, cửa hàng thường xuyên nhập thêm hàng để đáp ứng nhu cầu của khách, có thể lưu lại danh sách các mẫu hàng này để sử dụng in cho những lần tiếp theo bằng cách nhấn Lưu danh sách.

  • Khi muốn in tem, nhấn chọn Danh sách đã lưu và chọn danh sách hàng hóa để in tem.


3. Lưu ý
Trường hợp khổ giấy in tại cửa hàng khác các khổ giấy phần mềm đáp ứng, khi in tem, có thể thực hiện tùy chỉnh lại tại mục Tùy chỉnh giấy in.

Cập nhật 16/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866