1. Trang chủ
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Cài đặt và kết nối dữ liệu
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Xóa dữ liệu cửa hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?

Xóa dữ liệu cửa hàng sau khi đã đăng ký sử dụng chính thức thế nào?

Để xóa dữ liệu cửa hàng sau khi đăng ký sử dụng chính thức, thực hiện như sau:

 • Nhấn chọn Thiết lập/Xóa dữ liệu cửa hàng.
 • Nhập mật khẩu tài khoản Quản trị hệ thống để xác nhận.


Trường hợp quản lý muốn xóa tất cả dữ liệu cửa hàng.

 • Tích chọn Xóa tất cả dữ liệu.

Bỏ tích chọn đối với các danh mục muốn giữ lại.

 • Nhấn Tiếp tục.
 • Chương trình sẽ gửi mã xác thực đến số điện thoại hoặc email tài khoản Quản trị hệ thống. Trường hợp chưa khai báo đủ số điện thoại và email tài khoản Quản trị hệ thống, cần thực hiện khai báo trong phần Danh muc/Nhân viên.
 • Nhập Mã xác nhận, nhấn Xóa dữ liệu.
Trường hợp quản lý chỉ muốn xóa doanh thu và các chứng từ phát sinh.

 • Tích chọn Chỉ xóa doanh thu và các chứng từ liên quan theo điều kiện.
 • Chọn thời gian muốn xóa dữ liệu.
 • Trong trường hợp cửa hàng hoạt động theo mô hình chuỗi, thực hiện chọn cửa hàng muốn xóa dữ liệu.
 • Nhấn Tiếp tục.
 • Chương trình sẽ gửi mã xác thực đến số điện thoại hoặc email tài khoản Quản trị hệ thống. Trường hợp chưa khai báo đủ số điện thoại và email tài khoản Quản trị hệ thống, cần thực hiện khai báo trong phần Danh muc/Nhân viên.
 • Nhập Mã xác nhận, nhấn Xóa dữ liệu.


Lưu ý:

 • Chỉ xóa dữ liệu cửa hàng khi dữ liệu cũ, không đúng hoặc không quan trọng do sau khi xóa dữ liệu sẽ không thể khôi phục lại.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866