Tài khoản được phân quyền trên AMIS.VN kết nối với MShopKeeper


Chủ cửa hàng đăng nhập vào trang quản lý MShopKeeper.
Trên trang quản lý, chủ cửa hàng thực hiện kết nối AMIS.VN với MShopKeeper, thiết lập thuế suất khi đẩy dữ liệu sang AMIS.VN.
Bước 1: Nhập thông tin công ty, tài khoản kết nối đã được phân quyền trên AMIS.VN tại phân hệ Kế toán trên MShopKeeper, nhấn Kết nối.

Bước 2: Chọn mức thuế suất VAT và chi nhánh cần lấy dữ liệu sang AMIS.VN.

 • Trường hợp cửa hàng bán hàng với giá bán sau thuế, cần khai báo thông tin thuế suất để khi chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm MShopKeeper sang phần mềm AMIS.VN, chương trình có căn cứ tính toán lại đơn giá trước thuế.
 • Trường hợp cửa hàng bán hàng với giá bán trước thuế, không cần khai báo thông tin thuế suất.
 • Tích chọn Tự động chuyển chứng từ nếu muốn MShopKeeper tự động chuyển chứng từ bán hàng từ chương trình sang AMIS ACT 2.0 ngay khi có phát sinh. Nếu không tích chọn thì chứng từ sẽ ở trạng thái chưa chuyển, người dùng cần tích chọn chứng từ để chọn chuyển sang ACT.
 • Với chuỗi cửa hàng, chương trình cho phép 1 tài khoản AMIS ACT 2.0 khi kết nối với MShopKeeper có thể chọn một hoặc nhiều chi nhánh lấy dữ liệu với mức thuế xuất khác nhau. Hoặc có thể kết nối riêng từng chi nhánh bên MShopKeeper với 1 tài khoản được phân quyền trên AMIS.VN (Ví dụ: người dùng muốn kết nối chi nhánh A của AMIS ACT 2.0 với chi nhánh 1 của MShop thì khi đăng nhập vào MShop người dùng nhập thông tin tài khoản kết nối đã được phân quyền của chi nhánh A bên AMIS ACT 2.0 và chọn chi nhánh lấy dữ liệu bên MShop là chi nhánh 1)
Bước 3: Chủ cửa hàng tích chọn vùng bôi đỏ thêm tài khoản AMIS.VN kết nối với MShopKeeper

Bước 4: Thêm, sửa hoặc hủy kết nối bằng cách tích chọn chức năng tương ứng


  Cập nhật 04/06/2020

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Bài viết liên quan

  Tổng đài tư vấn
  Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
  Tổng đài 024 999 83866