1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Bán hàng tại cửa hàng
 4. Mua hàng/ Kho
 5. Làm thế nào để nhập khẩu danh sách nhập kho vào chương trình?
 1. Trang chủ
 2. Bán hàng tại cửa hàng
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Mua hàng/Kho
 5. Làm thế nào để nhập khẩu danh sách nhập kho vào chương trình?

Làm thế nào để nhập khẩu danh sách nhập kho vào chương trình?

Trường hợp cửa hàng có quản lý danh sách hàng hóa nhập kho/nhâp kho điều chuyển trên file excel trước đó, có thể nhập khẩu danh sách hàng hóa này vào chương trình theo 2 bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị file excel danh sách hàng hóa nhập kho

 • Trên màn hình Thêm mới phiếu nhập kho, nhấn Nhập khẩu.

 • Nhấn Tại đây để tải về file excel mẫu của chương trình.

 • Thực hiện sao chép danh sách hàng hóa vào file excel tương ứng với từng cột.
 • Lưu và đóng file excel.
Lưu ý: Chương trình không bắt buộc nhập đồng thời thông tin tại cột Mã SKU và cột Mã vạch.

Bước 2: Nhập khẩu file excel vào chương trình

 • Trên màn hình Thêm mới phiếu nhập kho, nhấn Nhập khẩu.
 • Nhấn Chọn tệp nguồn để tải lên file excel đã chuẩn bị trước.

 • Chương trình sẽ hiển thị thông tin các hàng hóa hợp lệ và không hợp lệ. Với các hàng hóa không hợp lệ, chương trình sẽ hiển thị nguyên nhân nhập khẩu lỗi trên cột Tình trạng.
 • Nhấn Tiếp tục.

 • Nhấn Tiếp tục.
 • Nhấn Hoàn thành.

Cập nhật 15/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA