1. Trang chủ
 2. Bán hàng tại cửa hàng
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Quản lý hàng hóa
 5. Giá hàng hóa xuất kho trên phần mềm được tính như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Câu hỏi thường gặp
 3. Bán hàng tại cửa hàng
 4. Quản lý hàng hóa
 5. Giá hàng hóa xuất kho trên phần mềm được tính như thế nào?

Giá hàng hóa xuất kho trên phần mềm được tính như thế nào?

Đơn giá hàng hóa xuất kho trên phần mềm được tính theo phương pháp Bình quân tức thời.
Ví dụ:

Ngày Nhập Xuất Tồn
SL Đơn giá Thành tiền SL Đơn giá Thành tiền SL Đơn giá Thành tiền
Tồn đầu kỳ 200 100.000 20.000.000
14/12/2018 200 110.000 22.000.000 400 105.000 42.000.000
16/12/2018 100 105.000 10.050.000 300 105.000 31.500.000
18/12/2018 50 105.000 5.250.000 250 105.000 26.250.000
20/12/2018 50 120.000 6.000.000 300 107.500 32.250.000
22/12/2018 50 107.500 5.375.000 250 107.500 26.875.000

 

Diễn giải:
Giá trị tồn kho đầu kỳ = Số lượng * Đơn giá = 200*100.000 = 20.000.000
Ngày 14/12: Giá trị tồn kho = Giá trị tồn đầu kỳ + Giá trị nhập kho = 20.000.000 + 22.000.000 = 42.000.000
Ngày 16/12: Đơn giá xuất kho = (Giá trị tồn kho ngày 14 tháng 12)/(Số lượng tồn kho ngày 14 tháng 12) = 42.000.000/400 = 105.000
Ngày 18/11: Đơn giá xuất kho = (Giá trị tồn kho ngày 16 tháng 12)/(Số lượng tồn kho ngày 16 tháng 12) = 31.500.000/300 = 105.000

Với những phát sinh như trên, số liệu báo cáo Chi tiết nhập – xuất – tồn kho sẽ thể hiện như sau:

 • Giá trị tồn kho tại thời điểm xuất = Số lượng tồn kho * Đơn giá.
 • Đơn giá xuất kho = Giá trị tồn kho tại thời điểm xuất/Số lượng tồn kho tại thời điểm xuất.
 • Thành tiền = Số lượng * Đơn giá.

 


Lưu ý:

 • Trên phiếu nhập kho đổi trả hàng, đơn giá hàng hóa trên phiếu nhập kho sẽ được tính theo đơn giá xuất kho lần gần nhất.
Cập nhật 17/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài 024 999 83866