Danh mục đại lý

1. Mục đích
Giúp chủ cửa hàng khai báo danh sách Đại lý và quản lý tình trạng hợp đồng Đại lý (ngừng hợp đồng, mở lại hợp đồng,xác nhận yêu cầu Đại lý,từ chối yêu cầu Đại lý,…)

2. Các bước thực hiện
2.1 Khai báo Đại lý nhượng quyền của chuỗi nhượng quyền
Trường hợp 1: Chuỗi cửa hàng nhượng quyền chủ động khai báo thêm mới Đại lý để đăng ký tên miền phần mềm MShopKeeper cho Đại lý mới của chuỗi, chủ chuỗi cửa hàng thực hiện theo các bước:

Bước 1: Chủ cửa hàng vào trang quản lý, vào phân hệ Danh mục\Đại lý

Bước 2: Thêm mới Đại lý
Chủ cửa hàng điền đầy đủ thông tin Đại lý và nhấn lưu.

Sau khi nhấn lưu, chương trình tự động khởi tạo tên miền MShopKeeper cho Đại lý và gửi email kích hoạt tên miền cho Đại lý, Đại lý thực hiện kích hoạt domain bằng cách click vào “tại đây” trên nội dung email.
Sau khi Đại lý kích hoạt tên miền MShopKeeper, chương trình gửi email thông tin đăng nhập cho Đại lý, Đại lý thực hiện đăng nhập và sử dụng MShopKeeper.
Lưu ý: Tên miền MShopKeeper Đại lý sau khi khởi tạo được cấp Giấy phép dùng thử 15 ngày, Đại lý cần thực hiện mua Giấy phép sử dụng để tiếp tục sử dụng phần mềm MShopKeeper sau khi hết hạn dùng thử.
Trường hợp 2: Cửa hàng đang dùng phần mềm MShopKeeper, muốn đăng ký là Đại lý của chuỗi cửa hàng nhượng quyền cũng sử dụng phần mềm MShopKeeper. Chủ cửa hàng thực hiện theo các bước:
Bước 1: Chủ cửa hàng vào trang quản lý, vào Thuê bao, chọn Đăng ký Đại lý nhượng quyền


Bước 2: Khai báo thông tin của chuỗi nhượng quyền và thực hiện gửi yêu cầu.

Bước 3: Chuỗi nhượng quyền xác nhận yêu cầu đăng ký làm Đại lý của Đại lý

2.2 Chuỗi nhượng quyền thay đổi hợp đồng với Đại lý
Khi chuỗi nhượng quyền ngừng hợp đồng Đại lý với một Đại lý, chủ chuỗi nhượng quyền không muốn xem báo cáo của Đại lý đã ngừng hợp đồng, chủ chuỗi nhượng quyền thực hiện ngừng hợp đồng Đại lý trên Danh mục Đại lý:

Khi chuỗi nhượng quyền mở lại hợp đồng Đại lý, chủ chuỗi nhượng quyền muốn xem báo cáo kinh doanh của Đại lý, chủ chuỗi nhượng quyền mở lại hợp đồng Đại lý trên Danh mục Đại lý:

Lưu ý:
Chương trình chưa đáp ứng với trường hợp chuỗi cửa hàng là Đại lý của 1 chuỗi nhượng quyền khác. Do đó:

  • Tên miền là Đại lý nhượng quyền không được phép chuyển mô hình kinh doanh sang dạng Chuỗi cửa hàng.
  • Tên miền là Chuỗi cửa hàng không thể đăng ký là Đại lý của Chuỗi nhượng quyền khác.
Cập nhật 17/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA